Tìm kiếm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú

Mã số thuế: 4200595601
khách sạn Bà Triệu

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

Số 3 Bà Triệu, P Phương Sài TP Nha Trang, T Khánh Hòa

750x450
Mã số thuế: 0101296201-001
Khách sạn Majestic Nha Trang

90-92(lô 6+7+8) Trần Phú - Phường Lộc Thọ- TP.Nha Trang- T.Khánh Hòa

750x450
Mã số thuế: 0101296201-001
Khách sạn Majestic Star

96B/4+96B/5 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang

750x450
Mã số thuế: 0101333862 - 002
Khách sạn The MCR LUXURY NHA TRANG

03-05 Phạm Văn Đồng , Phường Vĩnh Hòa