Tìm kiếm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú

Mã số thuế: 4200595601
khách sạn Bà Triệu

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

Số 3 Bà Triệu, P Phương Sài TP Nha Trang, T Khánh Hòa

750x450
Mã số thuế: 0101333862 - 002
Khách sạn The MCR LUXURY NHA TRANG

03-05 Phạm Văn Đồng , Phường Vĩnh Hòa

Mã số thuế: 0101436307007
Citadines Bayfront Nha Trang

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

62 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 0101480345
KHÁCH SẠN MEMORY NHA TRANG

28A Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa