HTX vận tải Hòa Bình

Cung cấp dịch vụ vận tải

Dịch vụ vận tải hành khách, Dịch vụ vận tải hàng hóa.

Thông tin liên hệ

  • 80 đường 23/10 Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
  • 02583822128

Đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác chưa có kê khai giá gần nhất cho Sở Giao Thông Vận Tải Khánh Hòa

CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM TẠI KHÁNH HÒA (VINASUN TAXI)

Vận tải chở hàng

27 CAO BÁ QUÁT P.PHƯỚC HÒA TP.NHA TRANG T.KHÁNH HÒA

750x450

CÔNG TY CỔ PHẦN CAM RANH RIVIERA RESORT

Vận tải chở hàng

Lô D4b, KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, X. Cam Hải Đông, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa

Phòng Vận Tải

Vận tải chở hàng

04 Phan Chu Trinh, Nha Trang

Hợp Tác Xã Vận Tải 1-5 Nha Trang

Vận tải chở hàng

01A LÊ ĐẠI HÀNH - PHƯỚC TIẾN - NHA TRANG - KHÁNH HÒA