Dịch vụ lưu trú

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DU LỊCH AXAR

Khác(Nhà nghỉ)

18/10 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

DNTN Đại Hưng Nha Trang

Khác(Nhà nghỉ)

18/2/3 Trần Quang Khải - Phường Lộc Thọ - Nha Trang

Khách sạn Centex

Khác(Nhà nghỉ)

12 Nguyễn Gia Thiều, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Trumpt hotel

Khác(Nhà nghỉ)

17 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang