Dịch vụ lưu trú

DNTN Việt Dũng

Khác(Nhà nghỉ)

17B Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Nhà nghỉ Chí Thành

Khác(Nhà nghỉ)

17/13 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

NHÀ NGHỈ TRƯỜNG AN

Khác(Nhà nghỉ)

107 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang

CÔNG TY TNHH HỮU HUÂN

Khác(Nhà nghỉ)

50 Nguyễn Hữu Huân, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.