Dịch vụ lưu trú

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM SANG

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

80 HOÀNG DIỆU - NHA TRANG - KHÁNH HÒA

750x450
An Lâm Retreats Ninh Vân Bay

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

Suối Cà Lăm –Hòn Hèo, Xã Ninh Vân, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Khách sạn Cẩm Trang

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

120/1 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang

Khách sạn Yến Indochine

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

12/4 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang