Dịch vụ lưu trú

khách sạn Nhị Thanh

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

44 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Khách sạn Hương Đào 2

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

31 Nguyễn Hữu Huân - P. Phước Tiến - Tp. Nha Trang

750x450
Khách sạn Zen

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

64B/4A Trần Phú-P.Lộc Thọ - Tp Nha Trang - T.Khánh Hòa

Khách sạn Mỹ Dung

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

19 Hoàng Hoa Thám