Dịch vụ lưu trú

Căn hộ The Costa Nha Trang

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

32-34 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Khách Sạn Thùy Dương

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

24/39 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Khách Sạn Dạ Thảo

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

169Đ Nguyễn Thị Định - P. Phước Long - Nha Trang

khách sạn Mai Anh Vinh

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

17 bửu đóa Phường phước long