Dịch vụ lưu trú

Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

Số 2 Lê Lợi, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

750x450
KHU NGHỈ MÁT ÁNH SÁNG ĐẢO SAN HÔ - CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

Bãi Lách, Xã Vạn Thạnh, Huyện Van Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Nhà khách 46 Trần Phú - Nha Trang

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

46 Trần Phú, Phường Lộc Thọ,TP Nha Trang

NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

48 PHẠM VĂN ĐỒNG, VĨNH HẢI, NHA TRANG