Dịch vụ lưu trú

Khách Sạn Thu Nga

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

Tổ 13, Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

KHÁCH SẠN HOÀNG LONG 2

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

141 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP nha Trang, Tỉnh KhsnH hòa

750x450
KHÁCH SẠN HOÀNG LONG 1

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

114/17 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh KHánh HÒa

DNTN Cầu Dứa Mini Hotel

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

438 đường 23/10 xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa