Dịch vụ lưu trú

khách sạn Bà Triệu

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

Citadines Bayfront Nha Trang

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

BIDV Hotel

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

Khách sạn Truyền tải điện 3

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)