Dịch vụ lưu trú

Khu Du Lịch Dốc Lết

Đông Cát, P. Ninh Hải, Tx. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Khách sạn Longbeach

Số 53/6 Nguyễn Thiện Thuật - Lộc Thọ

DNTN KHÁCH SẠN CÁNH BUỒM

01 Hòn Chồng - Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HẢI

33 Phạm Ngọc Thạch - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa