Dịch vụ lưu trú

Khách sạn Anh Minh Manchester

96B1 Trần phú- Lộc thọ- Tp Nha Trang- Khánh Hòa

Khách sạn Thái Dương

96A/5 TRẦN PHÚ , PHƯỜNG LỘC THỌ NHA TRANG

DNTN BẢO NGỌC

10 PHAN CHU TRINH, P XƯƠNG HUÂN, TP NHA TRANG, KHÁNH HÒA

DNTN Nhật Hoàng - KS Thành Long

96A/6/7 Trần Phú - P Lộc Thọ- TP Nha Trang - T Khánh Hòa