Dịch vụ lưu trú

CÔNG TY TNHH DV - DL MỘC LAN

76/1 Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH DVDL Mạnh Tiến

10 Mai Xuân Thưởng, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Khách Sạn Hoàn Hải

96A/4 Trần phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH BAYVIEW NHA TRANG

05 Bãi Dương - Phường Vĩnh Hải - TP.Nha Trang - Khánh Hòa