Khách sạn Crystal

Loại hạng

Thông tin liên hệ

Lịch sử giá phòng kê khai

Bảng giá dịch vụ - ngày có hiệu lực 14/11/2017 - Sở Tài Chính Khánh Hòa nhận hồ sơ ngày 10/11/2017

STT Loại phòng - Quy cách chất lượng Số hiệu phòng Mức giá liền kề Mức giá kê khai Ghi chú
1 Phòng loại 2 - Phòng loại 2 ( phía trước ) : 02 giường 1.4m; máy lạnh; điện thoại; tủ đựng đồ; ti vi; tủ lạnh, máy nước nóng. 104;204;304;404;504;604;704;103;203;303;403;503;603;703 550,000 600,000 Ở 2 người kèm 2 trẻ em ( dưới 10 tuổi )
2 Phòng loại 3 - Phòng loại 3 ( phía sau ) : 02 giường 1.4m; máy lạnh, điện thoại, tủ đựng đồ, ti vi, tủ lạnh, máy nước nóng 101;201;301;401;501;601;701;801 500,000 500,000 Ở 2 người kèm 2 trẻ em ( dưới 10 tuổi )
3 Phòng loại 4 - Phòng loại 4 ( ở giữa ) : 01 giường 1.6m; máy lạnh, điện thoại, tủ đựng đồ, ti vi, tủ lạnh, máy nước nóng 102;202;302;402;502;602;702;802 400,000 400,000 Ở 2 người
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT
- Mức giá kê khai nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa với phòng loại 2 và phòng loại 3 là 2 người/phòng kèm 2 trẻ em ( dưới 10 tuổi ) , phòng loại 4 là 2 người / phòng.
- Nếu ở quá số người qui định thì phụ thu đối với khách ở vượt là : phòng loại 2 : 100.000 đồng/ người; phòng loại 3 : 100.000 đồng / người.
- Chính sách giảm giá ( nếu có ) : giảm giá 5-15% đối với khách là cá nhân hoặc tập thể có hợp đồng dịch vụ dài hạn, khách là đối tác kinh doanh của công ty.
- Mức giá kể khai trước liền kề tại công văn số 02/DKG ngày 02/03/2017

Khách sạn Minh Thành 2

25 Nguyễn Chánh,P Lộc Thọ,Nha Trang,Khánh Hòa

KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN

15 Tuệ Tĩnh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang