Khách sạn Crystal

Loại hạng

Thông tin liên hệ

Lịch sử giá phòng kê khai

Bảng giá dịch vụ - ngày có hiệu lực 14/11/2017 - Sở Tài Chính Khánh Hòa nhận hồ sơ ngày 10/11/2017

STT Loại phòng - Quy cách chất lượng Số hiệu phòng Mức giá liền kề Mức giá kê khai Ghi chú
1 Phòng loại 2 - Phòng loại 2 ( phía trước ) : 02 giường 1.4m; máy lạnh; điện thoại; tủ đựng đồ; ti vi; tủ lạnh, máy nước nóng. 104;204;304;404;504;604;704;103;203;303;403;503;603;703 550,000 600,000 Ở 2 người kèm 2 trẻ em ( dưới 10 tuổi )
2 Phòng loại 3 - Phòng loại 3 ( phía sau ) : 02 giường 1.4m; máy lạnh, điện thoại, tủ đựng đồ, ti vi, tủ lạnh, máy nước nóng 101;201;301;401;501;601;701;801 500,000 500,000 Ở 2 người kèm 2 trẻ em ( dưới 10 tuổi )
3 Phòng loại 4 - Phòng loại 4 ( ở giữa ) : 01 giường 1.6m; máy lạnh, điện thoại, tủ đựng đồ, ti vi, tủ lạnh, máy nước nóng 102;202;302;402;502;602;702;802 400,000 400,000 Ở 2 người
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT
- Mức giá kê khai nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa với phòng loại 2 và phòng loại 3 là 2 người/phòng kèm 2 trẻ em ( dưới 10 tuổi ) , phòng loại 4 là 2 người / phòng.
- Nếu ở quá số người qui định thì phụ thu đối với khách ở vượt là : phòng loại 2 : 100.000 đồng/ người; phòng loại 3 : 100.000 đồng / người.
- Chính sách giảm giá ( nếu có ) : giảm giá 5-15% đối với khách là cá nhân hoặc tập thể có hợp đồng dịch vụ dài hạn, khách là đối tác kinh doanh của công ty.
- Mức giá kể khai trước liền kề tại công văn số 02/DKG ngày 02/03/2017

Khách sạn BELLEVUE

06 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Khách Sạn Khánh Nhung

15 Tuệ Tĩnh - Phường Lộc Thọ - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Khách sạn Golden Sand

01N Hùng Vương (Quân Trấn), Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang

Khách sạn Senkotel Nha Trang

Cụm 64 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa